background
English (United Kingdom)Romana (Romania)
TURNEUL REGILOR ROMGAZ
In memoriam Elisabeta POLIHRONIADE
- edi?ia a X-a -
Media?, 28-30 noiembrie 2016
 
REGULAMENTUL COMPETI?IEI
 
 
Pe durata a trei zile vor avea loc urm?toarele evenimente:
A - Meci individual de ?ah rapid 
GM Hou Yifan (CHN) – GM Vladimir Kramnik (RUS).
B - Turneu închis de ?ah rapid cu participarea echipelor masculine ?i feminine ale României.
C - Meci individual de ?ah blitz 
GM Hou Yifan (CHN) – GM Vladimir Kramnik (RUS).
D - Turneu închis de ?ah blitz cu participarea echipelor masculine ?i feminine ale României.
 
Sistem de joc ?i num?r de runde
A ?i C. Hou Yifan ?i Vladimir Kramnik vor juca un meci individual pe durata a 8 runde (atât ?ahul rapid cât ?i blitz-ul).
B ?i D. Cei 5 componen?i ai echipei masculine a României ?i cele 5 componente ale echipei feminine a României vor juca un turneu închis de 10 juc?tori – 9 runde (atât ?ahul rapid cât ?i blitz-ul).
Timpul de joc
?ah rapid: 15 minute pentru toate mut?rile partidei plus 10 secunde increment, începând de la prima mutare.
Blitz: 3 minute pentru toate mut?rile partidei plus 2 secunde increment, începând de la prima mutare.
 
Timpul de a?teptare
Timpul de a?teptare este zero astfel c? juc?torul care nu este la masa de joc în momentul startului partidei va pierde partida. Dac? înainte de a da startul rundei arbitrii constat? absen?a unui juc?tor vor cerceta cauza întârzierii ?i vor lua m?surile corespunz?toare (dac? este o cauz? bine motivat? ora startului va fi decalat? pentru respectiva partid?).
 
Orarul competi?iei 
program
 
Tragerea la sor?i
Pentru meciurile individuale A ?i C se va proceda astfel: GM Hou Yifan va trage la sor?i culoarea pentru prima partid? din meciul de ?ah rapid A. GM Vladimir Kramnik va trage la sor?i culoarea pentru prima partid? a meciului de blitz C. Culorile vor fi alternate la fiecare partida a meciurilor.
Pentru turneele închise B ?i D se va proceda astfel: pentru turneul de ?ah rapid B componentele lotului olimpic feminin (în ordinea Elo descresc?toare) vor trage primele la sor?i 5 din cele 10 numere de start  apoi componen?ii lotului olimpic masculin (în ordine Elo descresc?toare) vor trage la sor?i cele 5 numere r?mase. În turneul de blitz D juc?torii vor juca în aceea?i ordine dar cu culori inversate ca în turneul B (returul turneului B) astfel ca din totalul de 18 partide jucate, fiecare juc?tor s? aib? 9 albe ?i 9 negre.
 
Stabilirea clasamentelor ?i a câ?tig?torului
Meciurile A ?i C vor stabili câ?tig?torul Turneului Regilor Romgaz – edi?ia a X-a astfel: cel care va câ?tiga ambele meciuri sau va câ?tiga unul dintre meciuri iar cel?lalt se va termina la egalitate, va fi declarat câ?tig?tor al Turneului Regilor Romgaz. Dac? victoriile în cele dou? meciuri vor fi împ?r?ite (indiferent de scor: astfel meciul A poate fi câ?tigat cu 5-3 de un juc?tor iar meciul C s? fie pierdut de acesta cu 6-2) se va mai juca o singur? partid? de „sudden death” (Armagheddon) astfel: GM Hou Yifan va trage la sor?i unul dintre numerele 1 sau 2. Dac? va trage num?rul 1 atunci GM Hou Yifan va alege culoarea, dac? va trage num?rul 2 atunci GM Vladimir Kramnik va alege culoarea în aceast? partid?. În aceast? partid? albul are 5 minute iar negrul are 4 minute. Negrul va fi declarat câ?tig?tor dac? va face remiz? sau va câ?tiga iar albul va fi declarat câ?tig?tor doar în cazul victoriei.
Pentru turneele B ?i D se va face cumulul punctelor realizate de juc?tori în cele dou? turnee pentru stabilirea primului juc?tor ?i a primei juc?toare. Dac? vor fi egalit??i de puncte (între 2 juc?tori sau între 2 juc?toare) se vor folosi urm?toarele criterii de departajare (valorile sunt cele cumulate din cele dou? turnee):
1.Num?r de victorii      
2. Victoria direct? (mica diagram?)      
3. Sonneborn
Se vor stabili astfel cel mai bun component al echipei masculine a României ?i cea mai bun? juc?toare a echipei feminine a României.
 
Telefoanele mobile, alte dispozitive electronice
Juc?torii nu au voie s? aib? asupra lor telefoane mobile sau alte dispositive electronice: acestea vor trebui predate arbitrilor sau organizatorilor la intrarea în sala de joc. Spectatorii, oficialii sau oricare alte persoane care au acces în sala de joc vor trebui de asemenea s? predea telefoanele mobile la intrarea în sala de joc.
 
Fotografiere ?i filmare
Numai fotografii acredita?i de c?tre organizator ?i cu aprobarea arbitrului-?ef vor putea s? fac? fotografii pe parcursul întregii runde. Flash-ul va putea fi folosit doar primele 3 minute la ?ahul rapid ?i primul minut la blitz. 
 
Arbitru-?ef                                     
IA  Faik Gasanov                    
Arbitru-adjunct
IA  Radu-C?t?lin Chiril?
Director 
Stelian Azimioar?